Home / Khách hàng nói về chúng tôi / Đại diện công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam

Đại diện công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam

“Chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu nếu không có sự hợp tác của công ty thông qua việc đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi mong tiếp tục phát triển mối quan hệ kinh doanh với Quý công ty”.