Home / Khách hàng nói về chúng tôi / Lãnh đạo công ty dược phẩm Imexpharm

Lãnh đạo công ty dược phẩm Imexpharm

Khen thưởng 2 nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Thiết và Nguyễn Minh Hùng trong lúc làm nhiệm vụ đã khống chế thành công đối tượng đột nhập trái phép, ngăn chặn được những hậu quả khôn lường cho công ty.